2016 ILX

91,111 miles

$18,968

2016 ILX

Premium Package

72,704 miles

$22,000

2016 ILX

Technology Plus Package

59,000 miles

$21,377

2016 ILX

Technology Plus and A-SPEC Package

52,800 miles

$21,988

2016 ILX

Premium Package

78,831 miles

$22,995