2017 ILX

61,407 miles

$24,000

2017 ILX

35,815 miles

$22,995

2017 ILX

Premium Package

39,208 miles

$25,631

2017 ILX

46,272 miles

$24,395

2017 ILX

Premium and A-SPEC Package

87,413 miles

$21,000

2017 ILX

Premium Package

27,268 miles

$26,450

2017 ILX

Premium Package

26,485 miles

$27,000