2017 ILX

Technology Plus Package

41,536 miles

$18,498

2017 ILX

Premium and A-SPEC Package

22,324 miles

$20,500

2017 ILX

Technology Plus Package

37,257 miles

$18,400

2017 ILX

34,391 miles

$19,995

2017 ILX

Premium Package

67,853 miles

$20,000

2017 ILX

Premium Package

52,309 miles

$21,252

2017 ILX

Premium and A-SPEC Package

2,065 miles

$28,550

2017 ILX

38,740 miles

$19,999

2017 ILX

Technology Plus Package

39,968 miles

$24,943

2017 ILX

34,040 miles

$18,988

2017 ILX

21,816 miles

$20,529

2017 ILX

33,679 miles

$17,298

2017 ILX

Technology Plus Package

48,985 miles

$20,334

2017 ILX

58,260 miles

$17,000

2017 ILX

Premium Package

33,600 miles

$20,998

2017 ILX

41,785 miles

$18,009

2017 ILX

Technology Plus Package

29,574 miles

$22,929

2017 ILX

Premium Package

25,816 miles

$20,489

2017 ILX

30,221 miles

$17,884