2018 ILX

Premium

42,190 miles

$20,759

2018 ILX

68,905 miles

$21,000

2018 ILX

Special Edition

32,267 miles

$21,485

2018 ILX

40,116 miles

$24,750

2018 ILX

67,535 miles

$26,995

2018 ILX

54,788 miles

$22,000

2018 ILX

Premium and A-SPEC package

42,048 miles

$23,995

2018 ILX

30,441 miles

$25,995

2018 ILX

10,320 miles

$24,988

2018 ILX

Technology Plus and A-SPEC Package

47,900 miles

$37,000

2018 ILX

19,732 miles

$22,990

2018 ILX

Premium

31,010 miles

$24,920

2018 ILX

13,270 miles

$19,979